O firmě

Firma Mach - Červený Kostelec vznikla v r. 1992, jako drobný podnik na řezání asfaltu a betonu a na provádění menších stavebních prací. Hlavní činnost směřovala na zemní práce při plynofikaci města Červeného Kostelce. Již v prvním roce činnosti při realizaci výstavby plynové přípojky a vyzdívání pilířku pro HUP ( Hlavní Uzávěr Plynu), vznikl nápad tento pilíř budovat jako stavebnici. V dřevěné formě vyzrál první výrobek, který díky dobré spolupráci s východočeskými plynárenskými odborníky byl úspěšně předveden a bylo objednáno několik pilířků na rekonstrukční akci plynáren. Zřejmě dobrá zkušenost z této akce zajistila pozvání s ukázkou na setkání se vzdálenými plynárenskými závody ze kterých se díky jejich objednávkám stali vážení a zajímaví zákazníci.

     Bylo nutné zajistit informační materiály, formy, výrobní prostory, způsob balení na palety, nebyla telefonní linka, vysokozdvižný vozík ani vytápění prostor, vybíraly se i nejkvalitnější suroviny, stavební chemie a zlepšovaly se i technologické postupy. První velikostní typ S (viz tabulka), však potřebám různých závodů nestačil a požadovali širší nabídku. Nebylo v republice jiného výrobce, který by následně nabídl typ větší i menší. Následoval typ V a zároveň typ M. Jak se různily požadavky na velikost montážního prostoru, tak přibyly dále typy U,N,Z,R a D.

   Bylo nutné opustit těsné nájemné prostory a firma vybudovala vlastní provoz s vyhřívanými halami i dostatečným skladovým zázemím. Na dvoře firmy se bez problémů otáčejí a nakládají celé kamionové návěsy největších délek a tonáží. To už byly tyto stavebnice rozváženy a budovány po celé ČR a zájem se rozšířil i o užití pro zastřešení elektrických přípojek.

    Opakovaně se potvrdil správný trend firmy, že nejlepší materiál pro tento druh výrobků bude vždy kvalitní, pevný a trvanlivý beton i když někteří povrchní zákazníci poptávali okrasnější vzhled. Povrch dílců tvoří hlazený beton, který výborně snáší tvrdé podmínky v oplocení pozemků u silnic a povrchová úprava nátěrem, nástřikem nebo obkladem se přizpůsobí až po skončení zemních prací.

    Tento univerzální, nenápadný vzhled a jednoduchost výstavby stále řadí tyto stavebnice mezi nejžádanější v republice. Přibyl nejmenší typ H pro samotný hlavní uzávěr a pro velká plynová nebo elektrická zařízení se nabízejí typy E, F, I, J. Jako zatím poslední je nabízen typ Q.Stavebnicový systém dílců, které do sebe zapadají pomocí zámků bez použití jakýchkoliv svorek, šroubů nebo lepidel, byl natolik výhodný, že bylo nanejvýš nutné tento systém chránit proti zneužití u Úřadu průmyslového vlastnictví Praha. Firma má i svou registrovanou ochrannou známku a jako jedna z prvních obdržela osvědčení o vhodnosti užití od Východočeské Plynárenské a.s. v podobě Registrace na všechny své vyráběné typy.

    Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, GAS s.r.o. vydala firmě MACH - Červený Kostelec celostátní Certifikát na její výrobky s právem používat značku kvality CG a značku „Česká kvalita“. Na všechny své výrobky má firma vydán platný Protokol o ověřění shody výrobku a Stavební technické osvědčení i Požárně klasifikační osvědčení požární bezpečnosti od TaZÚS Praha,s.p.V nabídce firmy nejsou ale jen stavebnice, ale i samostatná dvířka do zdi, jako vnitřní výzbroj slouží Instalační rámy, Instalační hrazdy nebo kotvící plechy a dále nabízí systém stavebnicového základu nebo montážní pěny pro vysoké zpevnění celku.

     S pozdravem a úctou Vilém Mach

Kontakty

Vilém Mach s.r.o.
Náchodská 62
549 41 Červený Kostelec
(100 m pod autoservisem)
: 06794211
DIČ: CZ06794211

Kontakty

Mobil: +420 603 335 665

E-mail: hup@hup-mach.cz